sunnuntai 6. maaliskuuta 2011

Tommy Wirén: Koiran käyttäytyminen ja koulutus, osa 2

Tommy Wirén
- eläinkouluttaja
- kouluttanut eläimiä työkseen 15 vuotta, pääasiallisena työnä 10 vuotta

- kouluttaa eniten ihmisiä, toiseksi eniten koiria tai lintuja (kanoja)
- oma yritys Trainer's Choice

KOULUTUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Vahvisteen käytön osa-alueet
 • ajoitus (milloin)
 • vahvistetiheys (menestyksen määrä)
 • kriteeri (vaatimustaso)

Ajoitus
 • Reagoimalla et ehdi, joten on ennakoitava
 • Vahviste tulee antaa täsmälleen halutun käytöksen aikana
 • Koskaan et saa mitä haluat, aina saat sitä mitä vahvistat!
 • Palkkion ajoitus on kouluttajan tärkein taito
 • Vaatii jatkuvaa harjoittelua
 • Yleisin koulutusvirhe
 • Omia mekaanisia taitoja voi harjoitella ennen jokaista treenisessiota eläimen kanssa
 • Mitä tarkemmaksi koulutuksellinen näkö tulee, sen paremmin oppii näkemään, miten myöhässä on
  - Aluksi kouluttajalla on illuusio ajoissa olemisesta, kun on itse vielä tietämätön omista virheistään
 • Nopeutta ja täsmällisyyttä joutuu harjoittelemaan

Vahvistetiheys
 • Vahvista usein
 • Vähintään 12 vahvistetta minuutissa kun asia on uusi
 • Korkea vahvistetiheys vähentää häiriöihin reagoimista
 • Matala vahvistetiheys lisää häiriöihin reagoimista

Kriteeri
 • Vahvista vain
  - kriteerit täyttävä käytös
  - yhtä kriteeriä kerrallaan
  - halutunlaista käytöstä
 • Teitkö maalin? Vastaus on joko kyllä tai ei.
 • Muuta kriteeriä, kun kaksi perättäistä harjoitusta on onnistunut 80 %
 • Kriteeri = yksiselitteinen, yksityiskohtainen vaatimustaso, ei muutu paitsi silloin kuin sitä tarkoituksella nostetaan
 • Tiedät nostaneesi kriteeriä liikaa, jos et pääse palkitsemaan (vahvistetiheys)
 • Nosta koko ajan vähän, ei kerralla paljon

 • Noin 85 % koulutuksessa ilmenevistä ongelmista johtuu ylläolevista seikoista (ajoitus, vahvistetiheys, kriteeri)
  - huom. uuden käytöksen koulutuksen aikaisista ongelmista, ei esim. ongelmakäytöksistä

Tee kouluttamisesta mahdollisimman yksinkertaista
 • Tommylla teemat lenkeillä:
  - 1 teema (=treenattava asia) / 1 lenkki (esim. yhdellä lenkillä treenataan seisomista, toisella maahanmenoa...)
  - määrittely ennen lähtöä kriteereineen
  - tämä on Tommyn koirien ainoa käytännön harjoittelu, muuta käytännön harjoittelua (yleistämistä) ei tehdä
  - Tommy tekee perättäisellä sessiolla 10-15 toistoa, sessioita on yhteensä muutama lenkin aikana
 • Tommy käyttää loppuvaiheen koulutuksessa mieluusti muuta kuin ruokaa
  - ruoka kuitenkin alussa
  - leikin kanssa tiedettävä, milloin ja miten
  - esimerkiksi seuraamisen oltava jo vahva käytös koiralle, jotta leikki ei sotke sitä
 • Loppuvaiheen koulutuksessa vahvistetiheydellä ei ole enää niin suurta merkitystä
 • Tekeminen itsessään nostattaa ruoan arvoa
  - alussa suoritusvire ei ole tärkeä, se voi nousta tehdessä sitä mukaa kun ruoan (tai muun vahvisteen) arvo kasvaa

Tärkeysjärjestys kouluttamisessa
 1. Kouluttajan oma toiminta
  - Miten suhtaudut tilanteisiin?
  - Miten ennakoit tilanteita?
  - Miten toimit koiran näkökulmasta?
 2. Tarkka palkitseminen
  - Mikä toimii palkkiona?
  - Mistä asiasta palkitaan (reaktio/käytös)?
  - Mihin palkitaan (palkkion suunta)?
  - Kuinka monta kertaa?
  - Toteutuuko vahvistetiheys ko. treeneissä?
 3. Apuvälineiden käyttö
  - Mitä välineitä käytetään (kuonopantaa, talutinta, pilliä, naksua)?
  - Miten kyseistä välinettä tulisi käyttää (onko ehdollistettu/yleistetty väline toimivaksi)?
  - Mikä tarkalleen ottaen on reaktio, mihin välinettä käytät?
  - Kuinka suurta tarkkuutta toiminnan vahvistaminen edellyttää?
  - Missä vaiheessa koulutusta välineet ovat tarkoituksenmukaisia?
  → Ei ole hyviä tai huonoja välineitä: niitä käytetään hyvin tai huonosti
  → Väline ei kouluta koiraa, vaan ihminen
 •  Palkkaatko samasta käytöksestä, jonka merkkaat kehulla/naksulla?
  Kun naksautat yhdestä ja palkkaat toisesta, molemmat käytökset kyllä vahvistuvat, mutta palkintoa edeltävä käytös jyrää tavoitekäytöksen.
 • Se, mikä ihmisten mielestä vaikuttaa säännölliseltä vahvistamiselta on usein eläimen mielestä epäsäännöllistä
  - Ihmisetovat vajavaisia, asioita jää vahvistamatta reaktionopeuden ja tarkkaavaisuuden puutteen takia
  - Siksi on aivan turha tehdä vahvistamisesta tahallaan epäsäännöllisempää kuin se jo on
  - Pyrittävä täsmällisyyteen ja yksiselitteisyyteen

Kouluttamisessa huomioitavaa
 • Luo onnistumisen edellytykset
 • Mieti tarkalleen mitä haluat
 • Suunnittele harjoitus etukäteen
 • Kun koulutat, keskity koiraan koko ajan
 • Pidä harjoitukset lyhyinä
 • Kirjaa kaikki ylös
  - Miten pitkän treenin muistat/jaksat kirjoittaa ylös?
  - Yleensä 2 x 30 sek on hyvä treeni, 3 x 30 sek on jo vaikea
  → 3-4 kpl 1,5 min periodia päivässä → minuuttitreenit
 • Tiedä mitä haluat ja mitä et halua
 • Ei pehmeä koulutus, vaan johdonmukainen koulutus
 • Turvallisin ja nopein tapa on R+ & P-

Think plan do!
Jos et onnistu...
 • lopeta koulutus heti!
  - älä anna eläimelle mahdollisuutta oppia ei-toivottuja asioita
 • palaa kohtaan kaksi: plan (suunnittele)
 • tarkista, oletko toiminut suunnitelman mukaan
  - pysy suunnitelmassa
 
 •  Älä rankaise eläintä omista mokistasi
  - omia mokia ovat, jos koira ei opi tai oppii väärin → johtuu huonosta koulutuksesta

Jaksota koulutus
 • Periodit / koulutusjaksot
  - muutama minuutti kerrallaan
  - koulutusjakso koirille 2-5 min
  - (30 sekunnin sessio, 2 minuutin jakso = neljä sessiota/jakso = 4 x 30 s)
  - periodin tulisi sisältää useampi sessio, joiden välissä voi olla pieni tauko
 • Kyse ei ole koiran jaksamisesta vaan ihmisen herpaantumisesta → ihminen ei jaksa keskittyä yhtäjaksoisesti enempää
 • Pätki koulutus pieniin paloihin → helpottaa nousujohteisuuden seuraamista
 • Tarkista menettelytapasi
  - jos käytös pysyy ennallaan 3 sessiota
  - jos käytös huononee kahden ensimmäisen session aikana
 • Jokaisen session jälkeen sinun tulee kysyä itseltäsi: "Olenko nyt parempi kuin aloittaessani?"
 • Jokaisen vahvisteen jälkeen sinun pitää pystyä vastaamaan kysymykseen "Teitkö maalin?" kyllä tai ei
  - jos et tiedä, sinulle ei ole kriteeri selvillä

Koulutuksen rakenne
 • tavoite pilkotaan osatavoitteiksi
 • toiminnan aikaansaaminen
 • alkuyleistys
 • vihjeen liittäminen
 • latenssi
 • ärsykekontrolli
 • yleistäminen                                              varsinainen treeni alkaa vasta ärsykekontrollin jälkeen
 • siedättäminen
 • määrä, kesto ja etäisyys
  → vasta viimeiseksi tulee palkkaamisesta lintsaaminen eli toiminnon määrän lisääminen = satunnainen palkkaus
  → satunnainen palkkaus vahvistaa käytöstä, kunhan sitä käytetään tarpeeksi myöhäisessä vaiheessa (viimeisenä), liian aikaisin tehtynä se vähentää/heikentää/kadottaa sen

Toiminnan aikaansaaminen
 • houkuttelu
 • toiminnan poimiminen
 • toiminnan muotoilu eli shaping
 • kohteet

 • Opettele houkuttelemaan niin hyvin, ettei sitä tarvitse tehdä kuin 1-3 toiston verran
  - houkuttimesta tulee muuten toiminnan vihje
  - 1-3 houkuttelukerran jälkeen siirrytään poimimiseen koiran tarjotessa samaa asiaa pienen viiveen jälkeen
  - tämä pieni viive saa monet ihmiset houkuttelemaan lisää, mutta siitä pitää yrittää pidättäytyä ja antaa koiran yrittää
  - koiran itse tarjoama toiminta ei yleensä ole niin näyttävä ja "valmis" kuin houkuteltu toiminta, mutta se kannattaa muotoilla halutuksi poimimisen jälkeen
 • Usein videoiden ja seminaarien demokoiria palkataan poikkeavasti/poikkeavista suunnista näytöstarkoituksissa
  → todellinen tehokkain palkkaustapa voi olla ihan jokin muu
 • Kaikissa eläimissä on sisäinen hyötytalouseläin
  - jokainen koira jossain vaiheessa kokeilee tehdä vähemmän ja testaa, kuinka vähän tekemällä palkan voi saada

Vihjeen liittäminen
 • Vihje liitetään kun käytös on 80-90% tavoitteen mukainen
 • Käytöksen tulee olla riittävän hyvä (lähellä tavoitekäytöstä)
 • Käytöksen ei tarvitse olla sujuva
 • Tässä vaiheessa mukana ei vielä ole häiriötä, etäisyyttä, kestoa
 • Kun toiminto on käskyn alla, se viedään ärsykekontrolliin
  - koiran toiminta on ärsykekontrollissa kun vaiheet 1-4 toteutuvat
 • Esim. seuraaminen = liikkuva kontakti
  - jos kontakti tippuu, ohjaaja pysähtyy → uusi kontakti saa ohjaajan taas liikkeelle ja palkkaus tapahtuu liikkeen aikana kun koira ottaa kiinni
  → koira liikuttaa omistajaa kontaktilla
  - palkka tulee pääasiassa seuraamisen aikana (hyvästä kontaktinpidosta)
  - vihje liitetään vasta kun kontakti pysyy kaikkialla

 Fluenssi eli sujuva toiminta
 • Käytös joko on tai ei ole sujuva
 • Sujuva = erittäin hyvin toimiva käytös
 • Varma ja välitön toiminta kaikissa testatuissa tilanteissa

Latenssi
 • Kesto käskyn sanomisesta koiran reaktioon
 • Esim. koiralla on nopea istuminen ja hidas maahanmeno → yhdistetään (treenataan sekaisin)
  → saadaan molemmat nopeiksi
  → yleistetään nopeutta muihin käskyihin (80 % vanhaa nopeaa, 20 % uutta hidasta)
  → nostetaan hitaan liikkeen osuutta sitä mukaa kun se muuttuu nopeammaksi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti