keskiviikko 2. helmikuuta 2011

Katriina Tiira: Koiran käyttäytyminen ja persoonallisuus

Katriina Tiira, FT, tutkija
Helsingin yliopisto & Folkhälsan, mukana koirien geenitutkimusprojektissa

Käyttäytyminen
 • Käyttäytymistä tutkitaan paljon, mutta käytäntöön siitä ei juurikaan siirry
  - käytännössä ollaan hyvin vanhakantaisia
 • Molekyyligenetiikan, käyttäytymisen, morfologian ja ääntelyn perusteella koira periytyy sudesta.
  - Sudesta voi saada joitain viitteitä koiriin, mutta ei missään nimessä kaikkea.
  - koira = koira
 • Koiraa ei aiemmin ajateltu "oikeana eläimenä" tutkimuksissa, koska se elää niin domestikoituneena
  - sittemmin koiran arvo on kuitenkin ymmärretty
 • Domestikoituminen = kesyyntyminen = luonnon valintapaineen heikkeneminen, tilalle on tullut ihmisen tahallinen ja tahaton valinta
  - domestikoitumisesta on eri teorioita
  - luonne muuttui + morfologiset muutokset
 • Hopeaketun "kesyyntyvyyskokeet" Neuvostoliitossa, Belyaev 1979
  - jo 2 sukupolven valinta tuotti suuren muutoksen
  - 6. sukupolven jälkeen käytös muuttui koiramaiseen suuntaan
  -> luonteeseen voi vaikuttaa jalostuksella nopeasti!
  - valitessamme jotain tiettyä ominaisuutta (esim. turkin väriä) saatamme samalla valita tiettyä korreloitunutta käyttäytymistä/luonteenpiirrettä
 • 60-l. eläin ajateltiin konemaiseksi ärsykkeisiin reagoivaksi olennoksi
  - malli on hylätty tutkimuksessa jo kauan sitten
  - termistö on todettu riittämättömäksi kuvaamaan koiraa
  - käytännössä näitä termejä voi käyttää, kunhan muistaa että koira on paljon monimutkaisempi
 • Koira toimii itselleen kannattavaksi kokemallaan tavalla, jos olemassa on tietty hyöty/haitta-suhde (maksimoi hyödyn, minimoi kustannukset)
  - riippuen perimästään ja aiemmin oppimastaan
  - lisäksi koira punnitsee ja tekee päätöksiä tilannekohtaisesti
  - myös persoonallisuus vaikuttaa koiran tekemiin valintoihin
 • Kognitiivinen tutkimus: koiralla erinomaiset kognitiiviset kyvyt (perinnöllisesti)

Periytyykö käyttäytyminen?
- perinnölliset tekijät (äidin merkitys isompi, sillä se myös kasvattaa pennun)
- ympäristö (kaikki yksilön kokemukset kohtuajasta eteenpäin, jopa emon kantoaikainen stressi)
- epigenetiikka (vanhempien ympäristötekijät periytyvät)
 • Käyttäytymistä säätelee todennäköisesti monta geeniä sekä ympäristö = nk. complex trait
 • Pleiotropia = yksi geeni saattaa vaikuttaa moneen ominaisuuteen
 • Kaksostutkimukset: 30-50 % käyttäytymisen vauhtelusta määrää geenit
 • Perinnöllistä osaa piirteistä voidaan kuvata esim. periytyvyysasteen avulla
 • Erilaisia testejä ja kokeita kehitetty mittaamaan koiran taitoja, myös saamaan tietoa jalostusta varten - oletetaan siis, että testi/koe antaa tietoa koiran periytyvästä käyttäytymisen osasta
  - metsästyskokeet, luonnetesti
 • Periytyviä ominaisuuksia: pelokkuus, rohkeus, aktiivisuus, ääniarkuus, sosiaalisuus, aggressiivisuus koiria/ihmisiä kohtaan
 • Testeissä paljon virhevaihtelua
 • Termien määrittelyn vaikeus: esim. hermorakenne = arkuus/rohkeus + vilkkaus
 • Jotta pystytään tehokkaampaan luonteen jalostukseen, on saatava oikeat työkalut periytyvän luonteen selvittämiseen
  - koirien testaamisen kehittäminen
  - nyk. luonnetestissä paljon päivitettävää
 • Luonteen määritelmät - persoonallisuuskategoriat?
 • Koiran luonteen määrittelystä vastanneet harrastajat, ei tieteellistä määrittelyä
  - sekava kenttä, jossa puhutaan samoista asioista eri termein

Eläimen persoonallisuus - inhimillistämistä?
 • Nykypäivänt käyttäytymistutkimuksessa ehkä isoin edistysaskel vuosikymmeniin: persoonallisuustyyppejä löydetty eri eläimiltä
 • Persoonallisuus = aina samantyyppinen tapa reagoida tilanteisiin
  - temperamentti: ennen ympäristön vaikutusta
  - temperamentti + ympäristö = persoonallisuus
 • Tapoja tutkia koiran persoonallisuutta: testit & kyselyt
 • Eri tavoilla päädytty hieman eri persoonallisuuskategorioihin
 • Koiralle esitetty useita eri persoonallisuuskategorioita, "oikeita" etsitään parhaillaan
 • MH-väitöskirja 2002
  - rohkeat: leikkisiä, sosiaalisia, pelottomia
  - ujot: haluttomia leikkiin, pelokkaampia sosiaalisissa ja ei-sosiaalisissa tilanteissa
 • Muilla eläinlajeilla rohkeat aggressiivisempia, näin ei ole koirilla
  - koirilla aggressiivisuus melkein aina epävarmuusperäistä?
 • Koulutettavuus ≈ yhteistyöhalukkuus ihmisen kanssa
 • Roduissa jatkuvaa evoluutiota, valintaa, myös luonteessa
 • Näyttely vs. käyttölinjat
  - roturyhmien välillä vähän eroa, suurempi korrelaatio näyttelymenestyksellä
  - saman rodun käyttö- ja näyttölinjoissa havaitaan paljon luonne-eroja

Koiran kognitiiviset taidot
 • Koiralla paremmat sosiaalis-kognitiiviset taidot kuin simpanssilla tai sudella
  - koira ymmärtää ihmisen eleitä paremmin kuin susi tai apina
  - ongelmatilanteissa koira kysyy ihmiseltä, susi tai apina ei
 • Koira pystyy ymmärtämään ihmisen kommunikointia erinomaisesti
  - jalostettu ominaisuus?
  - työkoirat pärjäsivät paremmin, olivat ne sitten geneettisesti lähellä tai kaukana sutta
  - ihmisen kanssa yhteistyössä toimivat koirat parempia lukemaan ihmisen eleitä -> koulutettavuus?
  - pyöreäkalloiset parempia kuin pitkäkalloiset
  → ihminen on valinnut yhteistyökykyisiä koiria → geneettinen ominaisuus
 • Rico ja Chaser

Sosiaalinen oppiminen = yksilö oppii toisen yksilön esimerkin avulla tehtävän
 • koira oppii paitsi lajitovereiltaan myös ihmiseltä
  - jos esimerkin antaja = ihminen, koiran status ei vaikuttanut
  - jos esimerkin antaja = toinen koira, dominantit yksilöt suoriutuivat huonommin kuin alisteiset
 • koira valitsee todennäköisemmin samaa ruokaa, kuin mitä lajitoveri on syönyt → evolutiivisesti fiksua
 • Toiminnan järkevyys vaikutti matkimiseen:
  - jos köydenpainamistehtävässä esimerkkikoiralla oli pallo suussa ja se painoi tassullaan kapulaa, muut koirat eivät seuranneet esimerkkiä (painoivat mielummin suullaan)
  - jos samassa tehtävässä koira painoi tassullaan kapulaa kun sillä ei ollut mitään suussa, muut koirat seurasivat esimerkkiä todennäköisemmin
 • Do as I do
  - avustajakoira opetettiin operantisti ehdollistaen ensin matkimaan ihmistä, jonka jälkeen matkimistaitoa testattiin uusissa tehtävissä
 • Missä sosiaalista oppimista voi käyttää?
  - A-este, hyppy, nouto, rauniorata, agility ym. tekniikkaa ja idean toistamista vaativat tehtävät
  - Vire: nuori koira näkee halukkaan ja iloisen koiran suorittavan tottelevaisuutta ja saavan palkkioita
  - Yksilön omat kokemukset yliajavat kuitenkin nopeasti nähdyn esimerkin
 • Modern rival-metodi
  - oppimistapa, jossa ei käytetä palkkiota eikä pakkoa
  - hoetaan esim. esineen nimeä samalla kun näytetään esinettä (mukana "ihmiskilpi" eli pallosta kiinnostunut avustaja)
  - viedään esine pois ja sanotaan sen nimi
  → koirat oppivat tutkimuksissa yhtä hyvin kuin operantilla ehdollistamisella
  → käyttö noudossa/esineruudussa heittelyn sijaan?

Arkuus
 • Arkuun löydetty oikeastaan kaikilta lajeilta
 • Koiran pelokkuudella korkeat periytymisasteet
 • Arkuuden taustalla geneettinen alttius, puutteellinen sosiaalistaminen ja huonot kokemukset tai kaikki yhdessä
 • Ääniarkuus = koira reagoi pelokkaasti koviin ääniin
  - saatu korkeita periytymisasteita
  - alkaa tyypillisesti 2-3 ikävuoden kieppeillä, joskus myöhemminkin
  → ei voi nähdä pennusta!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti