sunnuntai 21. maaliskuuta 2010

Sanni Heinonen: Koiran sosiaalinen kognitio

Eläinkoulutuskeskuksen luennolla Sanno Heinonen esitteli uutta tutkimusaineistoa koirien käytöksestä ja sosiaalisesta kognitiosta. Sanni Heinonen on agronomi ja tutkija Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskusessa.

KOGNITIO JA UUSIMPIA TUTKIMUKSIA KOIRILLA
 • Kognitiossa kaikki liittyy kaikkeen (tunteet, kieli, tarkkaavaisuus, muisti, oppiminen, ongelmanratkaisu...)
  - kaikki toiminnot sosiaalisessa kanssakäymisessä (lajin sisäisesti tai lajien välisesti)
  - vertailu käydään pitkälti lajien välillä
  -> evolutiivinen näkökulma, evolutiivinen kehitys
 • Tutkimuksissa on tutkittu lähinnä susia, villikoiria ja laitoskoiria
  - näistä ei voi vetää suoria johtopäätöksiä ihmislaumassa elävään koiraan
 • Koiraa pidetään tyhmänä sutena (degeneroituminen) -> ei pidä paikkaansa!
 • Kesyyntyminen: susi huomasi ihmisen ruoanlähteeksi ja hakeutui ihmisten lähelle -> molemminpuolinen hyötysuhde
 • Sekalauma (ihmiset+koirat) on koiralle luonnollisin ympäristö.
  - Koira haluaa olla ihmisen kanssa, ei vaeltaa yksin metsässä.

Koirasta tullut tärkeä tutkimuskohde:
 • Budapestin yliopisto, Unkari
 • Max Planck instituutti, Saksa
 • Wienin yliopisto, Itävalta
 • USA: Duke, Florida, Harvard

USA:ssa mm. Brian Haren "purkkitesti": edes simpanssit eivät tajunneet ihmisen eleitä, joita koira tajusi
 • Koira ymmärtää ilman opettamista mm. käsimerkin, katseen, nyökkäyksen, jalalla näyttämisen.
  - ihmislapset ymmärtävät tehtävän 14 kk tasolla
  - koira on siis suunnilleen 1,5-2-vuotiaan lapsen tasolla
 • Ilmeisesti kyseessä ei ole pelkkää ehdollistumista.
  - lajityypillinen taipumus oppia?
  - sisäsyntyinen taito ymmärtää eleitä?

Unkarissa Miklósin susitestit: sudet eivät ymmärrä ihmiseleitä koiran tavoin, vaikka ne olisi pentuina vahvasti sosiaalistettu.
 • - Susi ottaa kesynä katsekontaktin omistajaansa 10 sekunnin päästä, koira 2 s päästä.
 • - Kesyksi jalostetut ketut pärjäsivät koiran tavoin, villit hyvin sosiaalistetut ketut eivät
  - Kesyys on geeneissä, ei sosiaalistamalla aikaansaatu asia.
  - Jo 9-viikkoiset koiranpennut ymmärtävät ihmiseleet, vaikka ne olisi kasvatettu tynnyrissä.
 • Ongelmanratkaisutehtävät kasvatetuille koiran- ja sudenpennuille: nami purkissa tai nami narun päässä häkissä.
  - Koirat katsoivat omistajiaan nopeammin ja pitempään. Susi ei hakenut apua ihmiseltä vaan sinnikkäästi yritti itse.
 • Koira hakee katsekontaktia synnynnäisesti, sudelle on vaikea opettaa katsekontaktia edes pikkupentuna.
 • Opetettu susi oli 11-kuisena samalla tasolla kuin 4-kuinen treenaamaton koiranpentu.

Koira ei ole susi.
 • - yhteistyöhalu (kontaktin haku, synnynnäinen kesyys)
  - koira neofilinen = utelias uusia asioita kohtaan, susi neofobinen = pitää kaikkea uutta uhkana
 • Sudesta ei saa koiraa kesyttämällä ja kasvattamalla!
 • Koirien sosiaalinen älykkyys on jalostunut kesyyntymisen sivutuotteena.
  - Aggressiivisuus ja stressiherkkyys ovat vähentyneet, sosiaaliset taidot kehittyneet.
 • Ero tunteiden säätelyssä.

Koiraa ja ihmistä yhdistää:
 • lojaalius laumalle
  - vähentynyt aggressiivisuus
 • herkkyys laumanjäsenten tunnetilojen havaitsemiseen (myös lajien välillä)
 • kommunikaatio ja yhteistyö yhteisten päämäärien saavuttamiseksi (myös lajien välillä)

Koirat eivät hahmota visuaalista tehtävää kuten ihmisapinat: kyse ei ollut ihmisen kanssa kommunikoinnista.
 • Koira valitsi ihmistä lähinnä olevan kupin. -> Ihminen koiralle iso vihje: täällä on ruokaa.

  Ihmisen keskittymiskyky on omaa luokkaansa.
  • Koiraa ei kiinnosta, jos se ei pääse itse osallistumaan.
  • Koira kiinnostunut piilottamisesta ja etsimisestä.
  • Koira on kiinnostuneempi ihmisestä kuin toisesta koirasta.
  -> Koirat eivät loista non-sosiaalisessa ongelmanratkaisussa.


  Esinepysyvyystesti: koirat käyttäytyvät testissä kuten 10 kk ikäiset lapset -> luottivat testaajan vihjeisiin enemmän kuin näkemäänsä
  • Koiralle jalostunut taito huomioida ihmisen vihjeet silloin kun se itse hyötyy niistä.

  Huijaustesti: koirat oppivat nopeasti, ettei "huijarin" vihjeitä kannata noudattaa.
  • Koirat eivät kuitenkaan itse osaa "valehdella" huijarille (vrt. simpanssit, jotka eivät suostu yhteistyöhön huijarin kanssa).

  Koirat hakevat katsekontaktia kerjätessään.
  • Simpanssit eivät ymmärrä katseen merkitystä -> voivat kerjätä selkää ruoan toivossa.

  Koirat ovat tietoisia, milloin ihminen näkee tai ei.
  • Simpanssit ovat häikäilemättömiä ihmisen katseen alla, koira odottaa "silmän välttämistä".

  • Koira pystyy näyttämään herkun piilopaikan omistajalle -> koiran täytyy ohjata ihmisen huomio sekä itseensä että kohteeseen.
  • Johtajan rooli vaihtuu tilanteen mukaan -> opaskoirien tilannetaju.

  • Synkronointi = tehdään samaan aikaan samaa asiaa
  • Fasilitaatio = kiinnostus tehtävän suorittamista kohtaan
  • Imitaatio = toisen matkiminen = sosiaalinen oppiminen
  • Opettaminen

  • Sosiaalinen oppiminen: oppimista tapahtuu, vaikka koira ei saisi suoraa palkintoa toiminnastaan.
  • Esimerkin antaja voi olla koira tai ihminen -> huomion kiinnittäminen on tärkeää kun ihminen demonstroi.
  • Sosiaalinen asema vaikuttaa -> opit siirtyvät ylhäältä alas
  • Ei kyse pelkästään motoriikan kopioimisesta -> mallin tarkkailu vaatii mielikuvaa toisen näkökulmasta
  • Esim. unkarilaistutkimuksen "tee niin kuin minä tein" -leikki, jonka koira yleisti uuteen temppuun

  Koira pystyy erottamaan valokuvat toisistaan
  • ehdollistettu koirakuvat maisemakuvista

  Bordercolliet Rico ja Betsy:

  Betsy
  • tunnistaa 350 sanaa
  • kykenee yhdistämään valokuvien esineet todellisiin
  • osaa nimetä esineitä nopeammin kuin ihmisapinat

  Rico
  • tunnistaa yli 200 sanaa
  • oppii sanat samalla tekniikalla kuin ihmislapsi (sulkemalla pois jo sen sanavalikoimassa olevat sanat)

  Mielikuvat
  • koira ymmärtää esineen symbolisen (edustavan) merkityksen
  • koira tunnistaa omistajansa kasvot kuvasta

  Onko koulutettu koira fiksumpi?
  • koiran elämänkokemus vaikuttaa ongelmanratkaisukykyyn
  • agilitykoirat hakevat enemmän kontaktia kuin pelastus- ja kotikoirat
  • pihakoirat ratkaisivat ongelmia paremmin itsenäisesti, kotikoirat odottivat apuja/käskyjä
  • rotukohtaiset erot eleiden tunnistuksessa
   - paimen- ja työkoirarodut etevämpiä tulkitsemaan ihmiseleitä
   - näkökyky? halu katsoa? jalostettu hakemaan ihmiseltä ohjeita!

  KOIRIEN TUNTEISTA
  • koirien tunteita ei hirveästi tutkittu
  • perustunteet (ilo, suru, viha, inho, pelko, yllätys) löytyvät kaikilta nisäkkäiltä (laumaeläimiltä)
  • sosiaaliset tunteet monimutkaisempia (huumorintaju, syyllisyys, mustasukkaisuus, rakkaus), niitä on ainakin ihmisillä ja ihmisapinoilla

  • Koira lakkaa tottelemasta käskyä, jos se näkee toisen koiran pääsevän vähemmällä
  • "Kateus" on laumaeläimelle hyödyllinen tunne
  • Tutkimustulos: koiran ei voi sanoa olevan kateellinen, mutta se näyttää siltä (kaikki oireet löytyvät) <- ei voi kuitenkaan tutkia, on tulkittava.

  • Koiran "syyllinen ilme" on vaste torumiseen, eikä siihen, että koira ymmärtäisi tehneensä väärin.
  • Toisaalta, miten voidaan selittää syyllinen ilme jo ennen kuin omistaja toruu? (vrt. omistaja tulee kotiin, eikä vielä tiedä/ole nähnyt, että koira on tehnyt pahojaan)
  • Syyllisyyden tarkoitus vahvistaa lauman yhtenäisyyttä?
   - ihmisillä ennaltaehkäisevä voima

  Osaako koira lohduttaa?
  • Tyypillistä ihmisapinoille
  • Koirien ja susien on todettu "lohduttavan" aggression uhriksi joutunutta laumatoveria.
   - vähentää konflikteja, vahvistaa suhdetta
  • Onko koirilla kyky empatiaan?

  Koiran ja omistajan suhde
  • täyttää ystävyyssuhteen tuntomerkit (psykologia)
  • muistuttaa läheisesti myös emo-jälkeläissuhdetta
   - mm. Ainsworthin testi: eroahdistus samanlaista kuin ihmislapsilla
  • Omistajan oksitosiinin eritys kiihtyy katsekontaktin aikana.
  • Koiran ja omistajan persoonallisuuksissa yhtäläisyyksiä.
   - ulospäinsuuntautuneisuus ja pelokkuus korreloivat parhaiten
  • Koiran persoonallisuus vaikuttaa koira-omistajasuhteen laatuun
   - avoimuus, yhteistyöhalukkuus
  • Omistajan persoonallisuus vaikuttaa koiran stressitasoon.

  Kuinka ihmiset tulkitsevat koiria?
  • eri kokemustaustaiset henkilöt tunnistivat koiran käyttäytymisestä pelokkuuden ja leikkiinkutsun
   - aggression, itsevarmuuden ja leikin tulkinta vaikeaa
  • Pennunomistajat tulkitsevat koiraansa usein heikommin kuin kuvittelevat.
   - karkeisiin kehon liikkeisiin ja ääntelyyn kiinnitetään eniten huomiota
  • Koiraharrastajan aivot tulkitsevat koiran eleitä kuten ihmiseleitä, koiria harrastamattoman ei.
  • Jopa koirakokemusta omaamattomat ihmiset tunnistavat koiran tulletilan haukusta.
  • Haukkuvat koirat ovat saattaneet pärjätä paremmin ihmisyhteisössä tai niitä on suosittu.

  YHTEENVETO
  • Mitä enemmän koiraa tutkitaan, sitä kehittyneemmiksi sen kognitiiviset taidot osoittautuvat.
   - Asiaa ei voida selittää pelkästään perinteisillä oppimisteorioilla tai suden luontaisen käytöksen perusteella.
  • Koira on monissa sosiaalisissa taidoissaan yllättävän lähellä ihmistä.
   - hyvä vertailevan tutkimuksenkohde
  • Katseen välttäminen, selän kääntäminen ym. voivat olla koiralle negatiivinen asia eivätkä rauhoittava signaali.
   - varsinkin, jos koira on oppinut, että ihmiset yleensä tuijottavat

  Sannin oma koiratutkimus Helsingin yliopistolla: http://koiranmieli.edublogs.org/

  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti