sunnuntai 6. maaliskuuta 2011

Tommy Wirén: Koiran käyttäytyminen ja koulutus, osa 1

Tommy Wirén
- eläinkouluttaja
- kouluttanut eläimiä työkseen 15 vuotta, pääasiallisena työnä 10 vuotta

- kouluttaa eniten ihmisiä, toiseksi eniten koiria tai lintuja (kanoja)
- oma yritys Trainer's Choice

KOULUTUKSEN PERUSPERIAATTEET
 • TW ei ota kantaa laumahierarkia-ajatteluun
 • Laumateorioiden mytologiat vievät huomion epäolennaiseen
 • Olennaista on: kouluttaminen = tekemistä
 • Kouluttaminen perustuu muutamiin perusperiaatteisiin
  - kaikki muu on niiden soveltamista

Muista ainakin nämä:
 • Älä ota eläimen käytöstä henkilökohtaisesti!
  - eläin käyttäytyy vain niin kuin se käyttäytyy
  - se tekee omasta (evolutiivisesta, lajinomaisesta, rodunomaisesta, yksilöllisestä) näkökulmastaan järkevästi
 • Eläin ei ole etukäteen mitään mieltä, se vain reagoi
  - eläin elää koko ajan nykyhetkessä
  - ihminen aikamatkailee päänsä sisällä (mitä juuri äsken tapahtui, mitä tehdä seuraavaksi, mitä ostaa huomenna kaupasta...), eläin ei kykene siihen
  - eläin ei tiedä kaikkia käytöksensä potentiaalisia seurauksia, ihminen pohtii sellaisia
 • Monimutkaisiakaan juttuja ei tarvitse opiskella
  - kaikki käytöksen muokkaamisessa on samojen perusasioiden sovelluksia
 • Olit millä tasolla tahansa, sinusta tulee parempi kouluttaja, jos harjoittelet kouluttamisen perusteita

Eläimet oppivat...
 • toimintansa seurauksista
 • kaiken aikaa (kaiken hereilläoloaikansa)
 • ovat oppineet jo kauan ennen kuin ihminen keksi alkaa niitä kouluttaa
 • ihmisestä huolimatta

 • Eläimet ovat oppimiskoneita
  - se on ja on aina ollut niiden olemassaolon edellytys
  - niinpä jos eläin tuntuu oppivan hitaasti, kouluttaja tekee jotain huonosti

Käyttäytyminen
 • Kaikki se, mitä nähdään
 • Käyttäytymiseen vaikuttavat monet eri asiat
  - laji- ja rotuominaisuudet
  - terveydentila
  - oppimishistoria
 • Eläin käyttäytyy niin kauan kuin se on hengissä

Lajiominaisuudet
 • Lajille tyypilliset käytökset (kiinteät käytösmallit, fixed action patterns, FAP)
  - synnynnäinen tapa toimia, ei tarvitse kouluttaa
  - kaikilla lajeilla
  - aika samantyyppisiä yli lajirajojen (ruoanhankinta, lisääntyminen, pakeneminen)
  - käynnistyvät yksilönkehityksen mukaan ("sisäinen kello")
  - koiramaailmassa nimeltään "vietti"
  - "vietti" = yksittäisiä käytöksiä, jotka on niputettu yhteen
  - tieteessä termi "vietti" on hylätty jo 60-70-l., koska sitä ei voi pitää yleispätevänä määritelmänä (toisin kuin FAP = fixed action patterns: kiinteitä käytösmalleja on enemmän kuin "viettejä")
  - koiramaailmassa termi kuitenkin elää ja voi hyvin
 • Rotuominaisuudet
 • Perimä
Näihin ei voi juuri vaikuttaa. Niitä voi kyllä muokata vähän, mutta muut asiat maailmassa ovat jo kontrolloineet niitä aiemmissa sukupolvissa.

Terveydentila
 • sairaudet
 • kivut
 • loukkaantumiset
 • ruokavalio
 • liikunta

 • Risteytyskoirissa on vanhempiensa (molempien) vitsaukset
 • Terveydentilan muutokset näkyvät suoraan käytöksessä (käytöksen muutoksena)
 • Liikunnan ja ruoan (määrän / laadun) on oltava tasapainossa
  - laske koiran aktiiviaika, hereilläoloaika ja nukkumisaika
  - nykykoiralta odotetaan uskomattomia unenlahjoja
 • Lukuisat käytösongelmat ratkeavat liikunnan ja ruokinnan määrää muuttamalla
  - pahinta koiralle on paahtaa 1-2 h täysillä ja lopun aikaa olla täysin unohdettu

Oppimishistoria (asia, joka voi ylittää jopa vietit)
 • Koiran elämän ensimmäiset 16 viikkoa?
  - missä, miten kasvatettu?
  - mitä asioita vahvistettu?
 • Koira oppii läpi elämän toimintansa seurauksista
 • Sudella varuillaanolovietti ylittää tutkimusvietin n. 7 viikon iässä
 • Aivosolujen välisten yhteyksien kehitys on voimakkainta alle 16-viikkoisella
  - koiran kehitykselle tärkeimmät viikot
 • Koiran käytökseen vaikuttaa paljon, mitä se tänä aikana oppii

Kaikki vaikuttaa kaikkeen
 • Koulutuksessa tulee ottaa huomioon kaikki käyttäytymiseen vaikuttavat seikat
 • Kouluttaminen = käytöksen muokkaamista


KLASSINEN EHDOLLISTUMINEN
 • ehdollinen refleksi
 • ärsyke + reaktio = opittu refleksi
       ärsyke   →   reaktio
       helppo muuttaa        vaikea muuttaa
 • Näiden avulla on helppo ymmärtää, mikä on synnynnäistä ja mikä opetettua
 • Ominaiskäytökset klassisella puolella
  - ovat helppo saada esiin
  - kun ehdollistuvat klassisesti, vaikeampi kontrolloida
 • Eri ärsykkeet voivat aktivoida saman käytöksen
  - pakenevat asiat saavat aikaan tietyn reaktion
  - ärsykkeenä voi olla pallo, keppi tai pyöräilijä
 • Pelko on aina klassista ehdollistumista
  - jos harjoitetaan pelkoa saadaan pelkoa (vrt. Mehikon poika telkkarissa)
  - millä kontrolloidaan?
  - miten keskeytät/ehkäiset saalistuksen?
 • Pitäisi olla varsin hyvin koulutettu käytös, jotta voisi liittää yhteen klassisesti ehdollistuneen reaktion kanssa
 • Klassisesti ehdollistuneet käytökset reagoidaan kropalla (automaatiolla), ei ajatuksella

 • Mitä koira hyötyy, jos se tottelee
 • Mitä koira menettää, jos se ei tottele
  - vaikeaa klassisesti ehdollistuneissa käytöksissä, ympäristö vahvistaa jos ihminen ei niin tee
 • Luonnolliset käytökset vahvistuvat helposti (saalistaminen, haukkuminen, astuminen...)
  - tekeminen vahvistaa tekemistä (haukkuminen vahvistuu haukkumalla jne.)
  → paras lopettaa/keskeyttää jotenkin
  → ketjutettava riittävän kauas, jottei haukkuminen vahvistu (koira saattaa liittää käytöksiä ketjuksi: ensin pitää haukkua, sitten olla hiljaa ja näin saa palkan)
  → toistuminen estettävä

OPERANTTI EHDOLLISTAMINEN
ei ärsykettä
      reaktio   →   seuraus

                            jokin reaktio lisääntyy → tuottavaa (vahviste)
                            jokin reaktio vähenee → tuottamatonta (rankaisu)

 • Aluksi yhtälöllä ei ole ärsykettä (ei aiheuttavaa asiaa)
  - kouluttaessa haluttu reaktio kannattaa nimetä varhaisessa vaiheessa (vihjeen liittäminen), koska koira etsii vihjeitä muuten ympäristöstä
  - ensin pitää kuitenkin tehdä käytös, käskyä ei voi olla ennen käytöstä
 • Ärsykkeen paikka on vapaana, joten sellainen on luotava (nimettävä toiminto)
 • Arkipäivän tilanteissa ja tilanteiden aikana kouluttaminen onnistuu harvoin
  - vaiheittain koulutus toimii paremmin
  - keskellä kaoottista tilannetta : olet jo ojassa, päästä kaasu
 • Mieti aina ei-halutun käytöksen kanssa, miksi koira toimii niin kuin toimii ja poista syy
  - opeta korvaava käytös erillään autenttisesta tilanteesta ja liitä se myöhemmin mukaan, kun toiminnan osaaminen on varmistettu
 • Tukahdutettu (rankaisemalla näennäisesti poistettu) käytös tulee esiin jotenkin muuten
  - ei välttämättä osata yhdistää, jos haukkuminen muuttuu rapsutteluksi, räyhääminen eroahdistukseksi jne.
 • Löydettävä kiertotie, jolla kierretään ongelmakäytökset
 • Kanojen kouluttamisessa katoaa kaikki turha illuusio

 • Operantti ja klassinen ehdollistuminen
  - universaalit metodit
  - tiedetty psykologiassa kauan
  - ihmispsykologia ei ole suoraan sovellettavissa eläimiin
  - eläinten kanssa toiminnan oltava vain mekaanista, perustuen psykologian aakkosiin
  → yksinkertaistettava ja yksiselitteistettävä kaikki
  - ihminen on liian älykäs, liikaa tietoisuutta
 • Operantin koulutuksen yhteinen termistö n. 100 vuotta vanha
  - positiivinen vahviste R+
  - negatiivinen rankaisu P-
  - positiivinen rankaisu P+
  - negatiivinen vahviste R-
  - käyttäytymisanalyysi
 •  R+ (reinforcement +)
  • jotain lisätään ympäristöön, jonka johdosta toiminta lisääntyy
  • eläin määrittelee, mikä sille toimii vahvisteena
  • kouluttajan tehtävänä on havainnoida, lisääntyykö käytös   
 • P- (punishment -)
  • vahviste tai sen mahdollisuus vähennetään/poistetaan eläimen ympäristöstä
  • eläin määrittelee, mikä sille toimii rankaisuna
  • kouluttajan tulee havainnoida, väheneekö käytös 
  jne.


Tunnekorrelaatio


PALKKIO
RANGAISTUS
+
positiivinen vahviste
++ tyytyväisyys
positiivinen rankaisu
+- ahdistus
-
negatiivinen rankaisu
-- turhautuminen
negatiivinen vahviste
-+ helpotus
                                                                                                                                                       
                            luodaan motivaatiota                                              luodaan hämmennystä

                                                                                                                                                       
                                 oppii tekemään                                                     oppii välttämään

positiivinen ≠ salliva
positiivinen = matemaattinen lisäys

 • R+/P- ja P+/R- -pareja ei voi käyttää samaan käytökseen
  - sekoittaa eläimen, tekee siitä epävarman ja käytöksestä epäluotettavan
 • eri käytöksiin liitettynä ne usein tukevat toisiaan
 • rankaisun käyttö on ihan pätevä keino kouluttaa (muistaen, että rankaisu = asia, joka vähentää käytöstä ja jonka eläin määrittelee)
  - rankaiseminen ei kuitenkaan saa olla provosoivaa
  - käytöksen pitää ehtiä muuttua, vaatii ehdollisen rankaisun (esim. merkkiääni, kielto)
  - P+ ja R+ osuttava eri käytöksiin (ei voi rankaista ja palkita samasta käytöksestä)
 • positiivista rankaisua ei voi käyttää yksinään (rankaisua ei voi jättää päälle)
  - rankaisun myötääminen / loppuminen = negatiivinen vahviste, R-
  - keskityttävä siis sekä rankaisun antamiseen, negatiivisen vahvisteen antamiseen että koiran käytöksen seuraamiseen (3 muuttuvaa tekijää)
 • negatiivinen rankaisu, P-
  - mitä koira menettää, jos se ei tee
 • hyvällä palkalla ja taitavalla koulutuksella eläin oppii nopeasti
  - jos ei opi, kouluttaja tekee jotain huonosti
 • on täysin sattumaa, että tiede on huomannut saman koulutusmetodin tehokkaimmaksi, kuin harrastajat eettisimmäksi
 • tutkimus/havainto: auktoriteetti ylettyy vain noin 6 metriin
 • samoin kesto: 30 sek - 1 min eläin jaksaa keskittyä siihen, mitä oli tekemässä
 • hevoset ovat "jojoja", niiden tehtävä on väistellä koko ikänsä
  - kukaan ei opeta, mitä pitäisi tehdä, hevonen oppii vain välttämään painetta
 • matkalla olo (kouluttaminen) on tärkeää, ei lopputulos (valmis suoritus)

Kouluttajan tulee tehdä nopeita päätöksiä siitä...
 • miten kouluttaa
 • mitä menetelmää käyttää
 • miten muuttaa omaa käyttäytymistään
 • miten muuttaa harjoitusta

 • Jos haluat kontrolloida käytöstä, muunna sitä klassisesti ehdollistamalla ja pistä se käskyn alle
 • Operantti ja klassinen ehdollistuminen ovat saman asian kaksi eri puolta, eivät eri asioita
  → yhteydessä toisiinsa
 • Kun käytös aiheutetaan (esim. hihnasta nykimällä), se ehdollistuu klassisesti, jolloin sen kontrollointi on vaikeaa
 • Jos halutaan hallittu käytös, on otettava, mitä koira tarjoaa (operantisti)
 • Sisäsyntyiset asiat ja opitut jutut sekoittuvat toisiinsa (vrt. lintujen pesänrakentaminen)
 • Kouluttajan tehtävä on opettaa oppimisen kautta
 • Haluatko vahvan, mutta huonosti kontrolloidun käytöksen (klassinen ehdollistuminen)
 • Vai tarkalleen muotoillun, vihjeestä toimivan käytöksen (operantti ehdollistaminen)
 • Jos haluat kontrolloida käytöstä, luo sellainen itse (op.)
 • Jos otat luonnon luoman käytöksen, et voi hallita sitä (kl.)


VAHVISTEET OVAT KOIRAN TOIMINNAN MOOTTORI

Vahviste
 • eläin määrittelee
 • lisää toimintaa
 • mikä tahansa, mitä eläin tavoittelee

 • On eri asia ruokkia koiraa ja palkita koiraa
  - sinulla voi olla ruokaa, mutta ei palkkaa
 • Kouluttajan mielipiteellä ei ole merkitystä
  - objektiivisesti tarkkailtava, vahvistuuko käytös = onko vahviste toimiva

Tehokas vahviste on
 • tavoiteltu
 • arvostettu
 • ansaittu
 • välitön (mahdollisimman pieni viive, nopeasti nautittu)

 • Ruoka voi olla vahviste tai ravintoa
  - kupista ilmaiseksi saatu ruoka ei vahvista mitään
 • Joka kerta, kun ruoan eteen joutuu tekemään hommia, sen arvo kasvaa
  → sitä parempi vahviste siitä tulee

Vahvistaminen on prosessi
 • Vahviste on kokonaisuus, ei yksittäinen asia
 • Sitä ei voida jakaa pienemmiksi prosesseiksi
 • Tehon, voimakkuuden ja *keston* tietää vain eläin!
 • Leikki voi vahvistaa itseään, mutta ei edeltänyttä käytöstä
 • Ole objektiivinen, ei tarvitse julistaa - kokeile itse
  - eläin kyllä kertoo, mikä sille toimii
  - myös eri käytöksille toimii eri vahvisteet
 • Käytöksestä tulee erilainen, jos palkataan käytöksen aikana ruoalla tai käytöksen jälkeen lelulla

Primääri vahviste
 • ehdoton vahviste
 • jotain, mistä koira pitää ja mitä se tavoittelee
  - esim. ruoka, kosketus, leikkiminen, hajut, toiset koirat, ihmiset jne.

 • Ruokakupilla on eri asia, istuuko koira 14 vai 700 kertaa
 • Ruoka on helppo vahviste, se on eläimen perustarve ja sitä koirille annetaan joka tapauksessa
  - ei maksa mitään (korkeintaan pienen hetken aikaa) vaatia jotain toimintaa ennen ruoan antamista
  - kupista ilmaiseksi saatu ruoka ei vahvista mitään

Sekundääri vahviste
 • ehdollinen vahviste
 • edeltää palkitsemistapahtumaa
  - esim. kehuminen, kädenliike, makupalapussin rapina, vihellykset, jääkaapin oven narahdus, ovikello, naksuttimen ääni, taluttimen lukon kilinä, oven aukeaminen jne.

Rankaisu
 • eläin määrittelee
 • vähentää toimintaa
 • ei opeta oikeaa tapaa toimia
 • ajoitus ja voimakkuus kriittisiä
  - tärkeää myös rangaistuksen laatu
 • mikä käytös vähenee? ei voi tietää ennen kuin kokeilee
  - jos käytös on tärkeä, kannattaako ottaa riski ja kokeilla?

Menetelmiä ei kannata sekoittaa
 • Älä koskaan käytä rankaisua ja palkkiota saman ärsykkeen, käytöksen tai käskysanan yhteydessä
  - esim. tänne-käskyn jälkeen et voi positiivisesti rankaista (P+) koiraa tottelemattomuudesta, jos yleensä käytät positiivista vahvistetta (R+)
 • Eri käytöksissä tukevat toisiaan
 • Tarkoituksenmukaisuus määrittää, mitä tehdään
 • Mitä milloinkin halutaan määrittelee, mitä ja miten käytetään
 • Vastaehdollistuminen = ärsyke saa toisen merkityksen

Vaiheet, joiden tulisi edeltää epämiellyttävän rankaisun käyttöönottoa:
(Mary R. Burch - Jon S. Bailey)
 • ongelmakäyttäytymisen funktioanalyysi ja käyttäytymisen diagnostiikka
 • lääketieteellisen ongelman hoitaminen
 • ensisijaisesti positiivisen vahvistetekniikan käyttö
 • ympäristöratkaisut, mikäli tarkoituksenmukaisia
 • harjoittelutapojen tai muiden harjoitteluympäristön muuttujien muuntelu
 • rangastuksen käyttöönotto viimeisenä keinona

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti